האמנה שלנו

אנו מתחייבים להיות שותפים ורתומים להצלחתכם, לקיים את אורחותיכם ולכבד את האמת שלכם.

גדולים ככל שנהיה, נקפיד להישאר עסק משפחתי ממוקד שירות, המקיים אווירת עבודה חברית וקהילתית – מתוך הבנה כי כל עסקנו הוא אנשים.

אנו מתחייבים להעסיק את עובדינו אצלכם בהעסקה נאורה והוגנת, תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם והקפדה על תשלומים והפרשות נאותים, על פי דין וצווי הרחבה החלים עלינו.

באחריותנו לדאוג כי תדעו שכספכם מופרש לחברה האוחזת בתפיסה חברתית וסוציאלית מובהקת. כך נדע, אנו ואתם, כי כיבדנו איש את האמת של רעהו.