שירותי נקיון

  •  כתיבת ועריכת תקציבי ניקיון לתמחור פרויקטים כלליים.
  •  תכנון, הקמה ותפעול של מערכי ניקיון ומשק בכל היקף.
  •  ביצוע כל סוגי עבודות הניקיון וההדברה.
  •  שירותי ניקיון וחצרנות מקופיים - במהלך יום הפעילות.
  •  שירותי ניקיון סופיים ופרטניים - בסוף יום הפעילות.
  •  שירותי ניקיון ייעודיים (קרצוף שטיחים וחיפויי רצפה) - באופן תקופתי על פני השנה.
  •  ניקוי חלונות בגובה - מנוף, סנפלינג, ויטרינות.
  •  ניקיון חד פעמי לאכלוס והשמשה לאחר שיפוץ ובינוי .