שירותי ניקיון למפעלים

המפעל הוא קומפלקס מבונה של: משרדים ,מעבדות , מעבדות מחקר ופיתוח ,אולמות וקווי ייצור, מחסן חומרי גלם ,מחסן בדיקות סופיות, מחסן מוצרים גמורים ,אזורי פריקה וטעינה, מכלולי אנרגיה ותשתיות טכניות, חצרות משק וחצר היקפית. לכל אחד מהאזורים המתוארים לעיל יש להכין תכנית עבודה ושירות מפורטת וספציפית לסוג המבנה/מקום וייעודו, כך גם לתדירות הניקוי וכך גם לדגשי הבטיחות המשתנים מאזור לאזור.

תפישת שירותי הניקיון היא כחלק אינטגרלי מתפישת המוצר של המפעל היצרני.

הניקיון כחלק תהליכי בקווי הייצור

כך נמצא, כי לא יכול להתבצע תהליך של ייצור מוצר ללא תמיכה צמודה של ניקיון . לעיתים ייקבע כי התנעת תהליך הייצור תלויה ברמת הניקיון של משטחי הייצור והעבודה. לעיתים ייקבע על ידי רשויות תקינה ובדיקה מקומיות ובינלאומיות כי שירות הניקיון הנלווה לייצור צריך להיות חתום ומתועד כחלק בלתי נפרד מספר ניהול הייצור של המוצר. חברת טווס הנה חלוצה בהכנת תכניות עבודה צמודות ייצור והדרכת עובדי הניקיון על קווי הייצור.

הבטיחות שבניקיון כחלק ממערך הבטיחות המפעלי

הבטיחות בעבודת הניקיון צריכה להיות הולמת והתאמה לדרישות הבטיחות המפעליות. באמצעות ממונה הבטיחות של טווס, אנו מתחברים לממונה הבטיחות של המפעל וביחד אנו מבצעים הדרכת בטיחות קבוצתית לעובדי הניקיון, בטיחות בגובה, הרמה ושינוע משאות כבדים, טיפול בדחסניות, חצרות המשק, פינוי וסילוק מפגעים. ממונה הבטיחות גם מבצע סקרי היתכנות של "כמעט נפגע" וגם תצפיות אקראיות בשטחי המפעל.

פיקוח צמוד  on site

בהספקת שירותי הניקיון למפעלים ו/או למבנים גדולים יש צורך בדרך כלל להציב מפקח/ת ניקיון צמוד וזאת בשל מורכבותם ושונותם  של האזורים השונים וגם בשל העובדה כי כמות עובדי הניקיון תהייה גדולה ויש צורך במנהל/מפקח שירות אשר ישלוט בהפעלת השירות ,יידע לתזמן אותו, לעקוב אחריו וגם לבדוק את איכותו בכל השלבים והזמנים של שעות העבודה  במפעל.
מפקח הניקיון של טווס הופך להיות חלק בלתי נפרד מהמארג הניהולי של המפעל תוך שהוא משתתף קבוע בישיבות התפעול של המפעל ומצוי היטב בלוח האירועים והפעילות של המפעל.

חברת טווס מומחית בהשמה מדויקת וקולעת של פונקציה פיקוח צמודת אתר.