הצוות שלנו

הפסיפס האנושי של טווס כולל 2,400 עובדות ועובדים, כולם בעלי תעודת זהות ישראלית, המכבדים את עבודתם – ואת עיסוקכם, יודעים להעניק לכם שירות איכותי עם חיוך, ומסורים למשימתם ביודעם כי מובטח להם ביטחון כלכלי וסוציאלי.

שדרת הניהול והפיקוח שלנו כוללת:

 

 • צוות של כ-80 מפקחים צמודי לקוח ואתר, האמונים לוודא שהעבודה נעשית לשביעות רצונכם המלאה. 
 • צוות של 20 מנהלי שירות מקצוענים, מסורים ומחויבים להצלחה ולהשגת שביעות רצונכם – כל אחד מהם, כמו כל אחד ממנהלי החברה, הוא כתובת עבורכם!
 • צוות מקצועי ושירותי של אנשי מטה, התומך במערך השירות והבקרה ואמון על מערכת העבודה מול ספקינו הנאמנים. 

עובדי טווס אינם "שקופים", כי:

 • אנו מעסיקים רק עובדים בעלי כתובת ברורה וקבועה.
 • אנו רוצים להבטיח כי עובדינו נעדרי הרשעות פליליות.
 • איננו מתפשרים על תנאי היגיינה אישית וסניטציה.
 • חשוב לנו שהעובדים שלנו יתקשרו עימכם בעברית.
 • אנו מקפידים על עובדים המחויבים בכתב לסודיות ולרצף עבודה.
 • חשוב לנו לתרום למרקם החברתי הישראלי ולהשפיע עליו. 

עובדי טווס עוברים הדרכות כדלהלן:

 • חניכה בנושא שימוש בחומרי ניקוי, תוכנית עבודה וביצוע עבודות מקצועיות.
 • הדרכת שירות על ידי מנהל אתר/מפקח בנושאי מדיניות האיכות, שמירה על סודיות הקניין הרוחני של הלקוח ושביעות רצון הלקוח.
 • הדרכת בטיחות בסיסית על ידי ממונה בטיחות של הלקוח, ובנוסף הדרכת בטיחות הניתנת על ידי מדריך הבטיחות של טווס, תוך תיעוד ובקרה. 

מהימנות עובדי טווס

להבטחת מהימנות ואמינות, טווס מיסדה מערכת ממוחשבת מובנית לבדיקת מהימנות עובדים והתאמתם טרם השמתם אצל לקוחותיה. מערכת BI-Background Investigation היא תוכנה שבעזרתה בוחרים בעלי משרות אמון, ביניהם טלרים בבנק. המערכת מציגה מפרט בן 100 שאלות, שניתוח התשובות עליהן מהווה כלי אמין ביותר להשמת עובדים. מדובר במערכת ייחודית בענף. לתפיסתנו, זהו המינימום הנדרש עבור הלקוח, המעניק לספק השירותים את הדבר היקר לו ביותר – את מפתחות משרדו.