החוק ואתם

השינויים שחלו לאחרונה בדיני העבודה והגנת השכר, מטילים על כל ארגון אחריות מלאה באשר לעובדי הניקיון המועסקים במשרדיו.

עקב כך, המרכיב הרגולטורי והמשפטי מהווה כיום נדבך מרכזי בהפעלת חברת ניקיון ובשימוש בשירותיה. על רקע זה, רק עולה החשיבות שבעבודה מול חברת ניקיון שחרתה על דגלה העסקה נאורה, הוגנות ועמידה בדרישות החוק ללא רבב.

ב-19.6.12 הוחל החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011" – חוק דרמטי ששינה מהיסוד את השיח החוזי בין ספק שירותים למזמין שירותים. החוק מטיל על המזמין אחריות כמעט שווה לספק בכל הקשור לשמירה על זכויות עובדי הניקיון.

בסעיף 31 לחוק, החוק קובע כי מנכ"ל מזמינת השירותים יימצא אשם באחריות אזרחית ופלילית אם לא נקט באמצעים למניעת הפרת זכויות עובדי הניקיון. ובמילים פשוטות: אמור לי מי קבלן השירות שלך, ואגיד לך מהם סיכוייו של מנכ"ל החברה להימצא בסיכון בעבירה על החוק בעל כורחו.

להמשך קריאה
למצגת בנושא החוק