השינויים בחוק ומשמעותם

הגברת האכיפה של דיני העבודה
השינויים שחלו לאחרונה בחקיקת דיני העבודה והגנת השכר, מטילים על כל ארגון אחריות מלאה באשר לעובדי הניקיון המועסקים במשרדיו.

כיום, המרכיב הרגולטורי והמשפטי מהווה נדבך מרכזי בהפעלת חברת ניקיון ובשימוש בשירותיה. על רקע זה, רק עולה החשיבות שבעבודה מול חברת ניקיון שחרתה על דגלה העסקה נאורה, הוגנות ועמידה בדרישות החוק ללא רבב.

ב-19.6.12 הוחל החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011" – חוק דרמטי ששינה מהיסוד את השיח החוזי בין ספק שירותים למזמין שירותים. החוק מטיל על המזמין אחריות כמעט שווה לספק בכל הקשור לשמירה על זכויות עובדי הניקיון.

בסעיף 31 לחוק, החוק קובע כי מנכ"ל מזמינת השירותים יימצא אשם באחריות אזרחית ופלילית אם לא נקט באמצעים למניעת הפרת זכויות עובדי הניקיון. ובמילים פשוטות: אמור לי מי קבלן השירות שלך, ואגיד לך מהם סיכוייו של מנכ"ל החברה להימצא בסיכון בעבירה על החוק בעל כורחו.

בראשות עו"ד אילן שמעוני, טווס היא "עמוד האש שבראש המחנה" – ולא רק בשמירה על זכויות עובדים, נושא המצוי בדנ"א של החברה כבר שנים רבות. טווס מעניקה ללקוחותיה ארגז כלים שלם: כיצד לעמוד בדרישות החוק, לוודא שהתהליך מתנהל כסדרו, לבדוק הכול בשקיפות טוטאלית, לדעת בדיוק לאן הולך הכסף ומהם תנאיו המדויקים של העובד. בשלוש מילים: ראש נקי ושקט.

התיקון לחוק הגנת השכר

בפברואר 2009 התקבל תיקון 24 לחוק הגנת השכר, ששינה את תמונת העבודה הקבלנית בישראל. בהתאם לתיקון, כל עובד מחויב להחתים כרטיס בשעון נוכחות, אצל כל מעסיק.
אצלנו בטווס, התיקון לחוק מיושם כלשונו. אנו מאמינים כי כל עובד זכאי לקבל תשלום לפי שעות עבודתו, כולל תשלום עבור שעות נוספות מעבר לשעה השמינית ביום העבודה.

בקרה מלאה ללקוח

עוד קובע החוק, כי נטל ההוכחה חל על המעסיק ולא על העובד. טווס ערוכה לכך כבר שנים, ומקנה ללקוחותיה "תעודת ביטוח" שמאפשרת להם לישון בשקט. החברה עושה שימוש בטכנולוגיה של רשומה מוסדית, המעניקה בסיס חוקי ומוסרי ומהווה ראיה משפטית קבילה:

מיקום שעוני נוכחות דיגיטליים, מבוססי IP, מתוצרת SYNEL.ציוד כל עובד בכרטיס מגנטי אישי.בהעברת הכרטיס, מערכת השכר מזהה את העובד ומבצעת רישום שעות מדויק לפי הנחיות החוק.
הנחיות ברורות ו"ראש שקט" למנכ"ל, למנהל משאבי אנוש וליועץ המשפטי. 
כאשר אתם נותנים לטווס את המפתחות למשרד שלכם, אתם נותנים לעצמכם את המפתחות לשקט נפשי, לניקיון חיצוני ולניקיון פנימי – ניקיון הכפיים הארגוני שלכם.