ערכו האמיתי של שירות הניקיון למזמין השירותים

אם נבחן את תוכן העיסוק על פי שיטת הדירוג נמצא כי כאשר נשווה את מכלול המקצועות והעיסוקים בארגון, היוצרים את ההיררכיה המתחייבת נראה כי אין מנוס שנדרג לכאורה  את הניקיון בתחתית ההיררכיה אולם, אם נבחן את תוכן העיסוק בארגון על פי שיטת הניקוד  בה ניתן ניקוד לתוכן העיסוק וחשיבותו לתהליכים בתוך הארגון ולרווחת כלל העובדים כמו למשל אם נדרג על פי שיטת הניקוד את החשיבות המצטברת של ניקיון והיגיינה בחדרי השירותים והמטבחים של המפעל, אז אכן ניווכח כי תובנה של ההיגיינה בחדרי השירותים תזכה לניקוד גבוה ולהערכה גבוהה מאוד.

טול דוגמא לפיה ביום בהיר אחד, במבנה משרדים של חברת היי טק בעל  2 קומות נעדרת עובד הניקיון מהעבודה  וכל חדרי השירותים ,המטבחים חדרי הישיבות אינם זוכים לניקיון . והנה באותו יום בדיוק נעדר גם אחד או שניים ממהנדסי החברה מהעבודה.

היכן ואיך יורגש חסרונם /היעדרותם של בעלי התפקידים לעיל ? נראה כי התשובה מאוד ברורה .
בניתוח העיסוק על פי התרומה למקבל השרות יש למדוד את תרומת שרות הניקיון לתפוקה הכוללת של המפעל (total output ) במפעלי ייצור רבים בעיקר תעשיות עתירות ידע והמייצרים מוצריהם בסביבה של  "חדרי נקיים " בה כמות החיידקים אסור שתעבור % מסוים שם תופש מרכיב הניקיון חלק משמעותי ובלתי נפרד מתהליך הייצור בבחינת אין בלתו. מכאן שאנו למדים כי הערכת העיסוק אמורה להיות גבוהה.