שירותי ניקיון כמיקור חוץ קלאסי

הספקת שירותי ניקיון צרופים עקביים וצמודים מהווים צורך וחובה  קריטיים לקיומה של סביבה מסחרית ועסקית נעימה ומפנקת . 
שירותי הניקיון הם משירותי ה OUTSORCING היותר מבוקשים והיותר מוצדקים  הן בהיבט המקצועי תפעולי והן בהיבט האנושי תעסוקתי וזאת ככל שמלאכת הניקיון מופקדת אצל חברת  ניקיון מקצועית ואמינה כמו טווס.

הפקדת תחום הניקיון בידי חברות ניקיון מנוסות ,לא רק שיכול לחסוך וליתר משאבי ניהול וקשב זוללי זמן וכסף, הרי  שהוא  משפר את רמת העבודה והביצועים באופן ניכר בשל העובדה כי לחברות ניקיון מקצועיות יש מערך אנושי מקצועי נרחב ומנוסה, כלי עבודה ,מיכון וציוד ייעודיים ,ניסיון מקצועי עשיר בהתמודדות בפתרון שאלות וסוגיות בניקיון ,שיטות ניהול ותוכניות עבודה סדורות, יכולות וניסיון אמפיריים לאמוד את התשומות הנדרשות . כל אלה מאפשרים מתן פתרונות רוחביים ושירותי ניקיון מותאמים ללקוח ומותאמים התמחויות , לאופיו ולתרבותו של הלקוח  ובמנעד רחב  של סוגי לקוחות וארגונים .

שרותי הניקיון כמצרך חובה לכל ארגון הם חלק  מתהליך החשיבה של  make or buy decision
בכל ארגון ואף במשקי הבית הפרטיים. מיקור החוץ הינה שיטת ניהול מודרנית אשר הלכה והתחדדה עם גיבושו של הכפר הגלובאלי ואשר בבסיסה הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו  ולהותיר בתפעול ,בניהול ישיר ופיתוח את פעילויות הליבה – core business  כך שמירב המאמצים והמשאבים טעוני מוטת שליטה יופנו לחלק היצרני והמרכזי של העסק.

הצידוק התפעולי  לראות את  עבודת הניקיון כעבודה במסגרת מיקור החוץ ולהפקידה בידי גוף מקצועי היא שיש לבצעה ולסיימה בחלון זמן המתאים ללקוח בדרך כלל בשעות הערב המאוחרות או מוקדם מאוד בבוקר.
דומה כי בעוד הארגון נתון בדילמה קשה בבואו להחליט איזה פעילויות כדאי וראוי להוציא לתפעול חיצוני תוך מיפוי הסיכונים הכרוכים בכך לטווח הקצר והארוך הרי שבהוצאת פעילות הניקיון  מתפעול ישיר לא קיימת שום דילמה הגם שמדובר בשרות יום יומי ואינטימי המסופק בתוך חצרותיו של הארגון .

צידוקי ההחלטה להוצאת שרותי ניקיון :

א.שרותי ניקיון ברוב מוחלט של המקרים לא יהיו בליבת העסקים של מזמין השירותים.
ב. עניינו של מזמין השירותים בקבלת שרותי ניקיון מצטמצם לרובד של תפוקות – נקי או לא נקי.
ג. חוסר מומחיות של מזמין השירותים  לנגישות ,איתור והשמה של האוכלוסייה הזמינה לביצוע עבודות הניקיון ואי רצון בסיסי ותפעולי להתעסק עם הקשיים של הפעלה והנגשת האוכלוסייה במסגרת יחסי מרות של עובד-מעביד.
ד.הפררוגטיבה הניהולית של מזמין השירותים  לדרוש החלפת עובדים כרצונו מבלי להתעמת ישירות עם העובד או נציג של ארגון עובדים.
ה.דרישה מהספק לרמת שרות מדידה ומבוקרת לכדי שיפור השרות אצל המזמין .
ו.נטילת סיכון נמוך בחשיפה או זליגה של מידע עסקי או סודות מסחריים.
ז.בחירת התקשרות  עם קבלן שירות אמין ,בעל מוניטין בתפעול השירות תוך עמידה בדרישות החוק  מאיינים את הסיכון של מזמין השירותים  להסתבך בהפרה של זכויות עובדים .

אם כך אנו נוכחים לדעת כי הוצאת שרותי הניקיון למפעיל חיצוני משרתת את הרציונל העסקי כלכלי והמשפטי של מזמין השרות באופן מיטבי.