תלושי שכר

לכניסת עובדים

עובד/ה יקר/ה,
בהשקעה ובתחזוקה כספית כבדה, אנו גאים ומתכבדים להעמיד לרשותך מערכת מקוונת ומאובטחת אשר מאפשרת לך בכל זמן נתון לראות, לבדוק ולהדפיס את תלוש השכר שלך ואת תדפיסי יומן העבודה שלך בטווס, כפי שאת/ה דיווחת למערכת באמצעות החיוג הטלפוני או דרך כרטיס הנוכחות המגנטי שברשותך. להזכירך, כי לענייני תשלום שכרך – תקן שעות העבודה בפועל, שעליו סוכם עמך בהודעה בדבר תנאי העסקתך, הוא הקובע. נבקש להביא לתשומת לבך, כי התאריך הקובע לסופיות ושלמות תלוש השכר ותדפיס השעות לחודש העבודה הנוכחי הוא ה-13 בחודש העוקב, אז נעשה עיבוד סופי לשכר.
אנו מאחלים לך שימוש נוח ויעיל במערכת – לנוחותך ולשביעות רצונך המלאה.לכניסת לקוחות

לקוח/ה יקר/ה,
במסגרת האחריות המשותפת לתנאי העסקת עובדינו בחצרותיכם, על פי הרוח והתכלית של חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 2011, אנו מעמידים מערכת יקרה זו לשימושכם בשקיפות ובנראות מוחלטת. מכוח האחריות המשותפת, נאפשר כניסה למערכת לגורם מוסמך אחד מטעמכם, אשר יקבל מאיתנו הרשאה ספציפית בכתב לשימוש במערכת. להפעלת שירות זה עליכם לפנות אלינו בכתב לכתובת המייל - tavas@tvs.co.il תוך ציון הגורם המוסמך שלו נאפשר את ההרשאה. על הפנייה בכתב יהיה חתום מנכ"ל ארגונכם.
אנו מאחלים לך שימוש נוח ויעיל במערכת – לנוחותך ולשביעות רצונך המלאה.


לכניסת בודקי שכר

בודק/ת שכר עבודה מוסמך יקר/ה,
מערכת זו עומדת לרשותך לאיסוף וצבירת נתונים ולהתרשמות ראשונית, אשר תקל עליך ותכוון את הליך הביקורת שלך עבור לקוחנו. על מנת להשתמש במערכת, עליך לפנות אלינו בכתב לכתובת  tavas@tvs.co.il  תוך הצגת מסמך הרשאה ספציפי על גבי נייר רשמי של לקוחנו, בצירוף רישיונך בתוקף ופרטיך האישיים. בכפוף לאמור, חברתנו תעמיד לרשותך את הנתונים הרלוונטיים והסיסמאות לכניסה מאובטחת למערכת.
תשומת לבך לכך, כי ככל שתבקש לקבל מסמכים נוספים ו/או הסברים להשלמת הביקורת הרי שחלון הזמן האפשרי בחודש קלנדרי רגיל הוא רק בין התאריכים 15–24 בחודש.
אנו מאחלים לך שימוש נוח ויעיל במערכת – לנוחותך ולשביעות רצונך המלאה.